وزن

۶۰۰ g۶۰۰ g

ابعاد

۲۰ × 25 × 30 cm۲۰ × 25 × 30 cm

مشخصات خاص

سن

یک ساله

شرایط کشت

استفاده از سموم

ارگانیک

کود کبوتر

محل کشت

به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه
به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه

مشخصات کشت

فصل کشت

بهار

زمان کشت

ابتدای فصل

شرایط زمین کشت

زمین آزاد

برنامه آبیاری

با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده

تعداد در متر مربع

به نسبت شرایط.با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده

مشخصات کلی

تیره و خانواده

نعناعیان
نعناعیان

نوع بسته بندی

سبدی
سبدی

نحوه بسته شدن

سایر
سایر