وزن

۴۵ g

مشخصات خاص

سن

یک ماهه

شرایط کشت

استفاده از سموم

ارگانیک

محل کشت

به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه

مشخصات کشت

فصل کشت

بهار

زمان کشت

ابتدای فصل

شرایط زمین کشت

زمین آزاد

برنامه آبیاری

با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده

تعداد در متر مربع

بیست عدد

مشخصات کلی

تیره و خانواده

نعناعیان

نوع نشاء

سینی نشاء
نشاء توپی