وزن

۵۰۰ g۴۵ g

ابعاد

۲۰ × 25 × 30 cm۲۰ × 25 × 30 cm

مشخصات خاص

سن

یک ماهه
یک ماهه

شرایط کشت

استفاده از سموم

ارگانیک

محل کشت

به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه
به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه

مشخصات کشت

فصل کشت

بهار
بهار

زمان کشت

ابتدای فصل
ابتدای فصل

شرایط زمین کشت

زمین آزاد
کشت گلخانه ای
زمین آزاد
کشت گلخانه ای

برنامه آبیاری

با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده
با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده

تعداد در متر مربع

پانزده عدد
پانزده عدد

مشخصات کلی

تیره و خانواده

گندمیان
نعناعیان

نوع نشاء

پاکتی
سینی نشاء
نشاء توپی