وزن

۱۰۰ g۵۰۰ g۴۵ g۶۰۰ g

ابعاد

۲۰ × 25 × 30 cm۲۰ × 25 × 30 cm۲۰ × 25 × 30 cm۲۰ × 15 × 15 cm

مشخصات خاص

سن

یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه
یک ساله

شرایط کشت

استفاده از سموم

ارگانیک

محل کشت

به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه
به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه
به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه
به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه

مشخصات کشت

فصل کشت

بهار
بهار
بهار
بهار

زمان کشت

ابتدای فصل
ابتدای فصل
ابتدای فصل
ابتدای فصل

شرایط زمین کشت

زمین آزاد
کشت گلخانه ای
زمین آزاد
کشت گلخانه ای
زمین آزاد
کشت گلخانه ای
زمین آزاد
کشت گلخانه ای

برنامه آبیاری

با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده
با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده
با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده
با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده

تعداد در متر مربع

پانزده عدد
پانزده عدد
پانزده عدد
پنج عدد

مشخصات کلی

تیره و خانواده

نعناعیان
گندمیان
نعناعیان
نعناعیان

نوع نشاء

سینی نشاء
نشاء توپی
پاکتی
سینی نشاء
نشاء توپی