وزن

۱۰۰ g۵۰۰ g۴۵ g۴۵ g

ابعاد

۲۰ × 25 × 30 cm۲۰ × 25 × 30 cm۲۰ × 25 × 30 cm۲۰ × 25 × 30 cm

مشخصات خاص

سن

یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه

شرایط کشت

استفاده از سموم

ارگانیک

محل کشت

به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه
به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه
به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه
به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه

مشخصات کشت

فصل کشت

بهار
بهار
بهار
بهار

زمان کشت

ابتدای فصل
ابتدای فصل
ابتدای فصل
ابتدای فصل

شرایط زمین کشت

زمین آزاد
کشت گلخانه ای
زمین آزاد
کشت گلخانه ای
زمین آزاد
کشت گلخانه ای
زمین آزاد
کشت گلخانه ای

برنامه آبیاری

با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده
با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده
با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده
با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده

تعداد در متر مربع

پانزده عدد
پانزده عدد
پانزده عدد
به نسبت شرایط.با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده

مشخصات کلی

تیره و خانواده

نعناعیان
گندمیان
نعناعیان
نعناعیان

نوع نشاء

سینی نشاء
نشاء توپی
پاکتی
سینی نشاء
نشاء توپی
سینی نشاء
نشاء توپی