وزن

۱۰۰ g۴۵ g۶۰۰ g

ابعاد

۲۰ × 25 × 30 cm۲۰ × 25 × 30 cm۳۰ × 25 × 20 cm

مشخصات خاص

سن

یک ماهه
یک ماهه
یک ساله

شرایط کشت

استفاده از سموم

ارگانیک

محل کشت

به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه
به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه
به صورت مستقیم در مزارع زرگیاه

مشخصات کشت

فصل کشت

بهار
بهار
بهار

زمان کشت

ابتدای فصل
ابتدای فصل
ابتدای فصل

شرایط زمین کشت

زمین آزاد
کشت گلخانه ای
زمین آزاد
کشت گلخانه ای
زمین آزاد
کشت گلخانه ای

برنامه آبیاری

با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده
با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده
با مشاور ما تماس بگیرید.۰۹۱۷۱۰۵۳۴۷۷ مهندس قاسم زاده

تعداد در متر مربع

پانزده عدد
پانزده عدد
بیست عدد

مشخصات کلی

تیره و خانواده

نعناعیان
نعناعیان
نعناعیان

نوع نشاء

سینی نشاء
نشاء توپی
سینی نشاء
نشاء توپی
پاکتی