بابونه
آزمایش های جامع کمی و کیفی بابونه یا Matricaria Recutita

بابونه یا Matricaria Recutita، معرفی کامل آزمایش های کیفی و کمی

بابونه گلهای خشک شده گیاه Matricaria Recutita  بوده و از خانواده کاسنی سانان می باشد.این گیاه دارویی دارای حداقل۰.۴درصد اسانس آبی رنگ می باشد.در ادامه با آموزش آزمایش های تخصصی ما همراه باشید.

نام های مختلف این گیاه:

نام های مختلف گیاه بابونه در زبان های گوناگون:

بابونه زبان لاتین: Matricaria Recutita

بابونه در زبان فارسی: بابونه، بابونه معطر، بابونج، بابینه

بابونه در زبان عربی: بابونج، قراض

بابونه در زبان انگلیسی: Chamomille

بابونه در زبان آلمانی: Kamille

بابونه در زبان فرانسه: Camomille می نامند.

روش های متلف کنترل کیفیت و کمی:

شناسایی مقدماتی:

در داخل یک لوله آزمایش مقدار ۰.۱ میلی لیتر از عصاره مورد آزمایش را ریخته و به آن ۲.۵ میلی لیتر از محلولی که شامل ۰.۲۵ گرم دی متیل آمینو بنز آلدئید، ۵ میلی لیتر اسید فسفریک۸۵درصد، ۴۵ میلی لیتر اسید استیک ۳۰درصد و ۴۵ میلی لیتر اب می باشد اضافه می کنند.آنگاه محلول به دست آمده را برای مدت ۵ دقیق روی بن ماری حرارت داده و پس از خنک کردن و اضافه نمودن مقدار ۵ میلی لیتر پترولئوم اتر به آن، خوب تکان می دهند.لایه آبکی جداشده به رنگ آبی مایل به سبز خواهد بود.

آزمایش خلوص:

برای انجام این آزمایش از روش کراماتوگرافی لایه نازک استفاده می شود که فاز ثابت آن سیلیکاژل جی-اف-۲۵۴ است.

تهیه عصاره مورد آزمایش:

مقدار یک گرم گل را در هاون کوبیده و به یک ستون کراماتوگرافی که به طول ۱۵ سانتیمتر و قطر۱.۵ سانتیمتر می باشد، وارد می نمایند.هاون و دسته آن را به کمک ۱۰ میلی لیتر دی لرومتان خوب شستشو داده، به داخل ستون اضافه نموده و سپس پرکوله می کنند.

عصاره حاصل از پرکولاسیون را به یک بالن اضافه نموده، حلال آن را به کمک بن ماری تبخیر و حاصل خشک شده را در ۰.۵ میلی لیتر تولوئن حل می کنند.

تهیه محلول شاهد:

مقدار ۱۰ میلی گرم بورنئول، ۱۰ میلی گرم بورنئول استات و ۴ میلی گرم گایازولن را در ۱۰ میلی لیتر تولوئن حل می کنند.از محلول های تهیه شده به میزان ۱۰ میکرولیتر به صورت خطی(۲۰میلیمتر در ۳ میلیمتر) و به طور جداگانه بر روی صفحه کروماتوگرافی با لایه نازک کاشته و سپس با استفاده از کلروفرم بعنوان فاز متحرک و تا ارتفاع ۱۰ سانتیمتر کروماتوگرافی می نمایند.

سپس صفحه مذبور را در هوای اتاق خشک نموده و به کمک لامپ های ماوراء بنفش در طول موج ۲۵۴ نانومتر مورد بررسی قرار می دهند.بر روی کروماتوگرام محلول نمونه، جذب لکه های متعددی مشاهده می شود که پهن ترین آنها مربوط به لکه ان-ای-دی سیکلواتر بوده که در محدوده لکه بورنئول استات از محلول شاهد می باشد.از جمله دیگر لکه های بر روی کروماتوگرام عصاره مورد آزمایش، لکه ماتریسین است که در محدوده شروع باند بخوبی قابل روئیت است.

برای ظاهر کردن لکه ها بر روی صفحه از معرف آنیس آلدئید – اسید سولفوریک استفاده شده به میزان ۱۰ میلی لیتر از آن را بر روی صفحه کراماتوگرام پاشیده تا خوب مرطوب گردد.سپس به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در دمای ۱۰۵ تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد حرارت می دهند.

بر روی کراماتوگرام عصاره مورد آزمایش موارد زیر به ترتیب از پایین دیده می شود:

ابتدا لکه آبی رنگ ماتریسین در محلی که کمی بالاتر از محل لکه گذاری می باشد دیده می شود، سپس تعداد زیادی لکه قرمز مایل به نفش مشاهده می شود که یکی از آ«ها مربوط به بیزابولول است که ناحیه Rf آنها مابین بورنئول و بورنئول استات می باشد.

در صورت موجود بودن بیزابولول اکسیدها در عصاره های مورد آزمایش، محدوده Rf آنها پایین تر از بیزابولول بوده و رنگ آنها زرد مایل به سبز است.در ناحیه Rf لکه بورنئول استات بر روی کروماتوگرام عصاره، لکه پهن قه.ه ای رنگی دیده می شود که مربوط به ان-این-دی سیکلواتر هاست.

در محدوده لکه گایازولن،لکه های آبی رنگی دیده می شود که مربوط به ترپنهای دیگر موجود در عصاره است و بالاخره در ناحیه وسط و انتهای کروماتوگرام نیز لکه های دیگری قابل روئیت است.

بابونه در مزرعه زرگیاه
بابونه در مزرعه زرگیاه

©در همین زمینه مطالعه نمایید: معرفی جامع و کامل گیاه بابونه

سنجش های مرغوبیت:

ناخالصی ها:

حداکثر میزان قابل قبول ۲۵ درصد بوده و این میزان در محصولات زرگیاه کمتر از ۵ درصد است.

میزان خاکستر سولفاته:

حداکثر ۱۳ درصد

میزان خاکستر تام:

حداثر ۹ درصد

میزان خاکستر محلول در اسید:

حدامثر ۷.۵ درصد.

تعیین مقدار اسانس تام:

تعیین مقدار اسانس تام با استفاده از روش تقصیر با بخار آب انجام می گیرد.برای این کار مقدار ۳۰ گرم گل را به داخل یک بالن ۱۰۰۰ میلی لیتری منتقل کرده،مقدار ۵۰۰ میلیلیتر آب به آن اضافه نموده، برای مدت ۴ ساعت با سرعت تقطیر ۳ تا ۴ میلی لیتر در دقیقه اسانس گیری کرده.برای تعیین حجم اسانس از گزیلول به عنوان حلال تعیین کننده حجم اسانس استفاده می شود.

نظرات کاربر
۰ (۰ رای)