زرگیاه در شیرازه
کارآفرینی در زرگیاه عنوان گزارشی از شیرازه

کارآفرینی در زرگیاه،گزارشی از شیرازه

خبرگزاری شیرازه در خبری مصاحبه خود با مدیران مجموعه زرگیاه را روی خروجی سایت خود قرار داده است.در این گزارش از سختی های راه کارآفرینی سخن به میان آمده است.

شما می توانید از طریق لینک زیر خبر را در این خبرگزاری مشاهده نمایید.

نظرات کاربر
۵ (۱ رای)