گواهی IMS مجموعه زرگیاه
اخذ گواهی IMS توسط مجموعه زرگیاه

اخذ گواهی نامه IMS توسط یکی از مدیران مجموعه تخصصی زرگیاه

از اولویت های این مجموعه و یکی از شعار های همیشگی آن کیفیت(IMS) بوده است.شعاری که سرلوحه تولید محصولات با کیفیت بالا گردیده و منجر به خوشنام شدن مجموعه تخصصی زرگیاه شده است.در این راستا خرسندیم به آگاهی برسانیم، گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت(IMS) یکی از گواهی نامه های تخصصی اخذ شده توسط مدیران مزرعه تخصصی گیاهان دارویی زرگیاه بوده که خود گواه  ترجیه داشتن کیفیت نسبت به کمیت برای این مجموعه می باشد.

نظرات کاربر
۵ (۱ رای)