اخذ گواهی ISO 14001 توسط زرگیاه

اخذ گواهی نامه ISO 14001 توسط مجموعه تخصصی زرگیاه

دنیایی که در آن زندگی می کنیم یک اکوسیستم بسیار حساس برای ادامه حیات بشر می باشد.در این اکوسیستم رعایت مسائل محیط زیستی منجر به زندگی بهتر برای خودمان و آینده ای تضمین شده(در حوزه سلامت محیط زیست)برای فرزاندانمان خواهد بود.

در این راستا مزرعه تخصصی گیاهان دارویی زرگیاه تمام توان خود را جهت رعایت تمامی استاندارهای محیط زیستی به کار گرفته است تا امکان صدمه زدن به محیط زیست را به حداقل برساند.از خرید سینی های کاشت نشاء تجزیه پذیر در طبیعت گرفته تا عدم استفاده از سموم شیمیایی در مزارع خود.

گواه این موضوع اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت محیط زیستی ISO 14001 توسط یکی از مدیران این مجموعه می باشد.

نظرات کاربر
۵ (۱ رای)