رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مزرعه زرگیاه

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مزرعه زرگیاه

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مزرعه تخصصی گیاهان دارویی زرگیاه در خبرگزاری دانا بازتاب داشته و این خبرگزاری خبری را در این خصوص منتشر نموده است.

از طریق این لینک می توانید به اصل خبر دسترسی داشته باشید.

نظرات کاربر
۵ (۱ رای)